Guziki

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na wniosek udostępniane są informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Forma udostępniania

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Termin udostępniania

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnieni lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

O wysokości opłaty szkoła powiadomi wnioskodawcę w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-09-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 97